Sweden

Restaurants, shops & wholesalers Sweden

​Restaurants

Fäviken Magasinet,Chef Magnus Nilsson, Fäviken 216, Järpen
No 19 of Top 50 Pellegrino
http://favikenmagasinet.se/

Matbaren, Chef Mattias Dahlgren, Södra Blasieshamnen 8, Stockholm * 
http://www.grandhotel.se/en

Gastrologik, Chef Anton Bjuhr & Jacob Holmström, Artillerigatan 14, Stockholm *
http://www.gastrologik.se/

Oaxen, Beckholmsvägen 26, Stockholm
https://oaxen.com/oaxen-krog

Sjömagasinet, AdolfEdelsvärdsgatan 8, Klippans Kulturarv, Göteborg
http://www.sjomagasinet.se/

Strandvägen 1, 114 51 Stockholm​
http://www.strandvagen1.se/​

 

Shops

Feskarn, Saluhallen, Vattugränd 1, Uppsala
https://feskarn.nu/saluhallen/

Wholesalers

Fiskeboa, Fiskhamnspiren 1, Göteborg
http://www.fiskeboa.se/

Ekofisk, Hallmästarevägen 10, Stockholm
http://www.ekofisk.se/

Fiskhallen Sorunda, Stockholm
info@fiskhallen.se
https://fiskhallen.se/